Wyniki wyszukiwania
Kontrakt 1
  Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach...   Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach...   Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach...
Kontrakt 3
  W przypadku wybrania opcji nr 2 są dwie możliwości wykonania przyłącza:   Z pracami ziemnymi - cały przyłącz wraz z wykopem wykonują pracownicy WiK, bez prac ziemnych - prace związane z wykopem leżą w Państwa zakresie, natomiast przyłącz wykonują pracownicy WiK...
Kontrakt 2
  W przypadku wybrania opcji nr 2 są dwie możliwości wykonania przyłącza:   Z pracami ziemnymi - cały przyłącz wraz z wykopem wykonują pracownicy WiK, bez prac ziemnych - prace związane z wykopem leżą w Państwa zakresie, natomiast przyłącz wykonują pracownicy WiK... Zdzieszowicka; wykonano 155 przykanalików; wystąpiły problemy z pracami budowlanymi dlatego Beneficjent musiał podpisać Aneks nr 2 z dnia 26...
JRP
Głownymi jego zadaniami są:   - sporządzanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ - przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów na poszczególne kontrakty - obsługa administracyjna biura - kontrola nad prawidłową realizacją kontraktów - nadzór i monitorowanie przebiegu realizacji projektu - promocja i upowrzechnianie realizowanego projektu - rozliczanie kontraktów - współpraca z Komsją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi i Pośredniczącymi w zarządzeniu POIiŚ - kooperacja z zewnętrzymi konsultantami - współpraca z Kancelarią Prawną - archwiwizacja dokumentacji   Biuro Jednostki Realizującej Projekt (JRP) działa zgodnie z: - wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności) dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów - statutem Spółki WiK oraz procedurami JRP - zapisami umowy przyznającej dofinansowanie     JRP funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:    ...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska