Wyniki wyszukiwania
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej                              Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Promocja
  Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości krępna       Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Rozwadza       Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu   Konferencja pn...
Informacje o projekcie
Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwiło korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 791 nowym osobom uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten został  osiągnięty dzięki: wykonaniu około 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 8 przepompowni w miejscowości Rozwadza, krępna, Zdzieszowice wykonaniu 335 nowych podłączeń (obecnie zostało podłączonych 211 posesji) zakupowi samochodu wielozadaniowego do bieżącej eksploatacji sieci oraz usuwania awarii Projekt składał się  z VIII kontraktów, którego głównym  celem  było wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aglomeracji Zdzieszowice... Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wybudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej  Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej  Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wybudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł  W trakcie realizacji projektu przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  zł oraz wyposażono 6 przepompowni wybudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie: Pełnomocnik ds...
Przetargi
2010 5 820 819,50   7 116 572,25 Kontrakt wykonany 3 Kontrakt 33) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna 14...
Kontrakt 3
Kontrakt 3: Budowa kanalizacji w miejscowości krępna    "Wyposażenie przepompowni ścieków wybudowanych w ramach Kontraktów 2 i 3"   W dniu 27... Na terenie przepompowni znajdujących się w miejscowości Rozwadza oraz krępna został zainstalowany system oświetlenia, który ma poprawić bezpieczeństwo w razie awarii oraz uchronić znajdujące się tam elementy przed ewentualną kradzieżą... Na terenie przepompowni w miejscowościach krępna i Rozwadza został zainstalowany monitoring w postaci kamer dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo przed ewentualną kradzieżą wartościowych elementów, które się tam znajdują...     Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza W dniu 31... na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach krępna i Rozwadza... Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22... Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł... Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza:   Wodociągi i Kanalizacja Sp... planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza"... w miejscowości krępna: stan zaawansowania robót: 60 %, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiejska, Stawowa, Wodna, Cegielniana, Poprzeczna (ogółem 2,79 km); odtworzono nawierzchnie asfaltowe w ulicach: Cegielniana, Wiejska, Wodna, Stawowa; wykonano 52 przykanaliki;   W dniu 19... nastąpiło przekazanie Wykonawcy placu budowy i rozpoczęto prace budowlane w miejscowości krępna;     W dniu 19... podpisano umowę na Kontrakt nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna” z Wykonawcą firmą PUH „M+” Sp...
Kontrakt 2
Na terenie przepompowni znajdujących się w miejscowości Rozwadza oraz krępna został zainstalowany system oświetlenia, który ma poprawić bezpieczeństwo w razie awarii oraz uchronić znajdujące się tam elementy przed ewentualną kradzieżą... Na terenie przepompowni w miejscowościach krępna i Rozwadza został zainstalowany monitoring w postaci kamer dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo przed ewentualną kradzieżą wartościowych elementów, które się tam znajdują...     Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza W dniu 31... na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach krępna i Rozwadza... Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22... Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł... Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach krępna oraz Rozwadza:   Wodociągi i Kanalizacja Sp... planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza"...
Kontrakt 6
W ramach skanalizowania miejscowości krępna oraz Rozwadza, samochód będzie służył między innymi do wywozu nieczystości płynnych oraz udrażnianiu sieci kanalizacyjnej...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska