Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
  ____________________________________________________________________   WYNIKI konkursU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu... Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem... Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali: miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim oraz w Nowinach Krapkowickich _________________________________________________________________________                                   W dniu 20... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI... Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt... Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w  oraz w siedzibie Spółki...
Promocja
Uwaga konkurs! Artykuł z 24...              ________________________________________________________________________________   WYNIKI konkursU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu... Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem... Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali: miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim oraz w Nowinach Krapkowickich _________________________________________________________________________   W dniu 20... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI... Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt... Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w oraz w siedzibie Spółki...
Opis programu
  Realizacja programu   Tryb pozakonkursowy obejmie zgodnie z projektem ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: Duże projekty, których koszt całkowity przekracza 25 mln euro – w przypadku projektów dotyczących środowiska naturalnego oraz projektów o wartości powyżej 50 mln euro – w przypadku innych dziedzin, zatwierdzane przez Komisję Europejską; Projekty systemowe - polegające na dofinansowaniu realizacji przez poszczególne organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach dotyczących tych organów i jednostek; Projekty indywidualne – określone w programie operacyjnym, zgłaszane przez beneficjentów imiennie wskazanych w programie operacyjnym; Projekty pomocy technicznej...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska