Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
  Przypominamy, że prace można rozpocząć jedynie po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK... Wszelkich informacji udziela kierownik pod nr tel 690 963 927...   Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK, tel 690 963 927...
Informacje o projekcie
Realizacji Projektu pełniący również funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt Specjalista ds...
Informacje o projekcie
Realizacji Projektu kierownik Jednostki Realizującej Projekt Specjalista ds...
Kontrakt 3
W przypadku wybrania opcji 1 i 3 po zakończeniu prac związanych z przyłączem nastepuje odbiór na otwartym wykopie przez kierownika ds...
Kontrakt 2
W przypadku wybrania opcji 1 i 3 po zakończeniu prac związanych z przyłączem nastepuje odbiór na otwartym wykopie przez kierownika ds...
JRP
Realizacji Projektu, jednocześnie pełniąc funkcję kierownika Jednostki Realizującej Projekt...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska