Wyniki wyszukiwania
JRP
  jrp funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:       Pełnomocnik ds...pl     Siedziba jrp Wodociągi i Kanalizacja Sp...
Kontakt
Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice     E-mail: jrp@wik...
Kontrakt 3
podpisano umowę nr PN3/jrp/2013 na zadanie pn... podpisano umowę nr 4/jrp/2013 na zadanie pn...
Kontrakt 2
podpisano umowę nr PN3/jrp/2013 na zadanie pn... podpisano umowę nr 4/jrp/2013 na zadanie pn...
Kontrakt 8
podpisano umowę nr PN2/jrp/2013 pn...
JRP
  Biuro Jednostki Realizującej Projekt (jrp) ma na celu realizację działań związanych ze sporządzeniem, wdrożeniem i monitoringiem projektu pn: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko... Głownymi jego zadaniami są:   - sporządzanie dokumentacji umożliwiającej aplikowanie w ramach POIiŚ - przygotowanie oraz przeprowadzenie przetargów na poszczególne kontrakty - obsługa administracyjna biura - kontrola nad prawidłową realizacją kontraktów - nadzór i monitorowanie przebiegu realizacji projektu - promocja i upowrzechnianie realizowanego projektu - rozliczanie kontraktów - współpraca z Komsją Europejską oraz Instytucjami Zarządzającymi, Wdrażającymi i Pośredniczącymi w zarządzeniu POIiŚ - kooperacja z zewnętrzymi konsultantami - współpraca z Kancelarią Prawną - archwiwizacja dokumentacji   Biuro Jednostki Realizującej Projekt (jrp) działa zgodnie z: - wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Funduszu Spójności) dotyczącymi wdrażania i realizacji projektów - statutem Spółki WiK oraz procedurami jrp - zapisami umowy przyznającej dofinansowanie     jrp funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:    ...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska