Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji... W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i inżyniera Kontraktu... przetargu na inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp...
Promocja
Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji...
Informacje o projekcie
Finansowych Pracownik Działu Organizacyjnego Zespół inżyniera Kontraktu      ...
Kontrakt 1
Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji... W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i inżyniera Kontraktu...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
                               Podpisanie umowy z inżynierem Kontraktu firmą Grontmij z Poznania...
Kontrakt 2
Kontrakt 2: "inżynier kontraktu"   W dniu 13...2014r ogłoszono przeterg na inżyniera Kontraktu, składanie oraz otwarcie ofert wyznaczono na dzień 25...
Przetargi
2011 4 548 469,86   5 594 617,92 Kontrakt wykonany 4 Kontrakt 41) inżynier Kontraktu – dla Kontraktu I 24... 2008 150 000,00   183 000,00 Kontrakt wykonany 5 Kontrakt 53) inżynier Kontraktu – dla Kontraktów II i III 01...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska