Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
                  UWAGA Mieszkańcy Januszkowic!                   Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” z siedzibą w Zdzieszowicach przypomina, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn... Ostateczny termin zakończenia prac przyłączeniowych to 30...   Przypominamy, że prace można rozpocząć jedynie po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK... Wszelkich informacji udziela Kierownik pod nr tel 690 963 927... __________________________________________________________________________________    Szanowni Mieszkańcy Januszkowic!   Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, że zakończyła realizację inwestycji pn...   Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK, tel 690 963 927... Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji...   _minizdjecie_169_   _minizdjecie_170_   _minizdjecie_171_   _____________________________________________________________________________   W dniu 21... Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika... Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" w Zdzieszowicach zakończyła inwestycję pn... W ramach inwestycji wymieniono m...in...   _minizdjecie_157_   _minizdjecie_158_   _minizdjecie_159_   _minizdjecie_160_      ____________________________________________________________________________     W dniu 30... Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013... W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i inżyniera Kontraktu...   _minizdjecie_153_ _____________________________________________________________________________       W dniu 17... Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"...   _minizdjecie_151_    _minizdjecie_150_     _minizdjecie_149_   ________________________________________________________________________________     Mieszkańcy Januszkowic!   W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Raszowej... Prace związane z koniecznością wyłączania pracy stacji będą prowadzone głównie w godzinach nocnych...   _minizdjecie_129_   _minizdjecie_136_   _minizdjecie_131_      ___________________________________________________________________________           W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice... ogłoszono przetarg na w/w zadanie, a termin składania ofert minął 15...   _minizdjecie_123_ ____________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki... IV _minizdjecie_122_   W dniu 12... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim _minizdjecie_113_ oraz w Nowinach Krapkowickich _minizdjecie_112_ _________________________________________________________________________                                   W dniu 20...in... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w  oraz w siedzibie Spółki... na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat... _minizdjecie_110_   _minizdjecie_111_   _minizdjecie_109_   _minizdjecie_108_                                  W dniu 23... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24... _minizdjecie_110_   _minizdjecie_105_   _minizdjecie_107_   _minizdjecie_106_                                      W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy... Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub - z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul... Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00... _minizdjecie_99_              _minizdjecie_100_              _minizdjecie_101_       Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012... Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku... Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych... Miło nam poinformować, iż zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty... Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko... _minizdjecie_96_ _minizdjecie_95_ _minizdjecie_94_        Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17... Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30... _minizdjecie_87_           _minizdjecie_88_           _minizdjecie_89_           Po ogłoszeniu w dniu 13... przetargu na inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp...  w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę, rozpoczynając tym samym współpracę przy działaniach związanych z realizowaną inwestycją... Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom... Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68zł...  _minizdjecie_63_ _minizdjecie_65_ _minizdjecie_66_ _minizdjecie_67_ ...
Promocja
Nowiny Krapkowickie Flash nowiny Artykuł z 09... informacje dot... Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji...   _minizdjecie_169_   _minizdjecie_170_   _minizdjecie_171_   _____________________________________________________________________________   W dniu 21... Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika...   _minizdjecie_173_    _________________________________________________________________________________         W dniu 17... Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"...   _minizdjecie_151_    _minizdjecie_150_     _minizdjecie_149_   ________________________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki... IV _minizdjecie_122_   W dniu 12... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim _minizdjecie_113_ oraz w Nowinach Krapkowickich _minizdjecie_112_ _________________________________________________________________________   W dniu 20...in... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w oraz w siedzibie Spółki... na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat... _minizdjecie_110_   _minizdjecie_111_   _minizdjecie_109_   _minizdjecie_108_   W dniu 23... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24... _minizdjecie_110_   _minizdjecie_105_   _minizdjecie_107_   _minizdjecie_106_ ...
Informacje o projekcie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice... Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwi korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 120 nowym osobom, spowoduje wyeliminowanie problemu przenikania ścieków do wód powierzchniowych, poprawi czystość wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: wykonaniu około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 2 przepompowni sieciowych wykonaniu 220 nowych podłączeń Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice to 10 km sieci kanalizacyjnej w tym roboty ziemne, budowlano - montażowe... Natomiast głównym celem jest podniesienie poziomu wyposażenia Aglomeracji Zdzieszowice w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, poprawa jakości wody pitnej oraz likwidacja źródeł skażenia środowiska... inwestycja ma na celu poprawę warunków sanitarnych, podwyższenie standardu życia mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem... Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie : 5 299 884,68zł... Finansowych Pracownik Działu Organizacyjnego Zespół inżyniera Kontraktu      ...
Kontrakt 1
Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji...   _minizdjecie_169_   _minizdjecie_170_   _minizdjecie_171_   _____________________________________________________________________________   W dniu 21... Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika...   _minizdjecie_166_   _minizdjecie_167_   _minizdjecie_168_    _________________________________________________________________________________     W dniu 30... Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013... W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i inżyniera Kontraktu...   _minizdjecie_153_ _____________________________________________________________________________     W dniu 17... Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"...   _minizdjecie_151_    _minizdjecie_150_     _minizdjecie_149_   ________________________________________________________________________________     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lipcu planowane do budowy są następujące odcinki: - na terenach zielonych za adresem...   Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych...     __________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu czerwcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul...   Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych... _____________________________________________________________________________                           Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu maju planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... Wolności: ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Kościelną, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Młyńską do wysokości numeru 32, ·         odcinek od działek budowlanych przy numerze 94 do wysokości numeru 71, ·         odcinek od wysokości numeru 66 do skrzyżowania z ul... Działkowca, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Lesiańską do wysokości numeru 7, ·         odcinek od wysokości numeru 4 do wysokości numeru 9, ·         odcinek od skrzyżowania z ul... Zamkowa, - rozpoczną się prace na odcinku na działkach budowlanych przy ul... Wolności 94, - rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy działkami budowlanymi przy ul... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych... ____________________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... Wolności: odcinek od skrzyżowania z ul... Kościelną, odcinek od skrzyżowania z ul... Młyńską do wysokości numeru 32, odcinek pomiędzy numerami 42 i 44, - rozpoczną się prace na terenie przyszłej pompowni PJ-1 – ul...   Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych... ________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu marcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... Wolności – odcinek od skrzyżowania z ul... Kościelną oraz odcinek od skrzyżowania z ul... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych...       Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lutym planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... Wypoczynkowej, odcinek do podłączenia ul... Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach... Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych... Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub - z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul... Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00...  _minizdjecie_99_              _minizdjecie_100_              _minizdjecie_101_     BUDOWA ROZPOCZĘTA Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15... Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko... _minizdjecie_96_ _minizdjecie_95_ _minizdjecie_94_     ...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
   _minizdjecie_146_       _minizdjecie_147_ _minizdjecie_142_       _minizdjecie_143_       _minizdjecie_144_       _minizdjecie_145_ _minizdjecie_99_       _minizdjecie_100_       _minizdjecie_148_       _minizdjecie_141_ _minizdjecie_101_       _minizdjecie_96_        _minizdjecie_95_        _minizdjecie_94_    Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej... Stan SUW Raszowa po modernizacji    _minizdjecie_161_              _minizdjecie_162_              _minizdjecie_158_  _minizdjecie_163_              _minizdjecie_164_              _minizdjecie_165_    Prace podczas modernizacji _minizdjecie_139_       _minizdjecie_140_  _minizdjecie_136_       _minizdjecie_137_       _minizdjecie_138_ _minizdjecie_129_       _minizdjecie_128_       _minizdjecie_127_       _minizdjecie_126_   Stan SUW Raszowa przed modernizacją  _minizdjecie_130_              _minizdjecie_131_              _minizdjecie_132_  _minizdjecie_133_              _minizdjecie_134_              _minizdjecie_135_   Podpisanie umowy z wykonawca robót budowlanych firmą Wodgaz z Opola...   _minizdjecie_87_           _minizdjecie_88_           _minizdjecie_89_       Podpisanie umowy z inżynierem Kontraktu firmą Grontmij z Poznania...    _minizdjecie_102_     Podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"    _minizdjecie_63_       _minizdjecie_65_       _minizdjecie_66_       _minizdjecie_67_ &l...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej  _minizdjecie_60_            _minizdjecie_61_            _minizdjecie_62_     Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Promocja
Celem spotkań było między innymi informowanie mieszkańców o uzyskanych środkach na dofinansowanie inwestycji: ,,Poprawa gosporadki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013r...     W ramach promocji zakupiono materiały reklamowe, na których umieszczono logo zgodnie z zasadmi oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych objętych Projektem...                                                      _minizdjecie_85_       Artykuły prasowe   Artykuł z dnia 07... "Dla rozwoju infrastruktury i środowiska... Zakładka Ulotka promocyjna (strona1) W ramach promocji zakupiono materiały reklamowe, na których umieszczono logo zgodnie z zasadami oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych objętych proktem...   Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Krępna       Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Rozwadza       Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu   Konferencja pn... "Realizacja Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, Działanie 1... „Realizacja Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, działanie 1...1 na terenie województwa opolskiego”, w której uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych –  wojewódzkich i lokalnych, beneficjenci projektów finansowanych ze środków PO IiŚ z terenu województwa opolskiego... Na konferencji została wygłoszona szczegółowa prezentacja dotycząca inwestycji "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice"   Swoje dokonania związane z realizacją projektów prezentowali także beneficjenci Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko, tj..., Gmina Walce...   _minizdjecie_40__minizdjecie_39__minizdjecie_38__minizdjecie_37__minizdjecie_41_     Zorganizowano spotkania promocyjne z uczniami szkół na terenie gminy Zdzieszowice: W dniu 31...
Kontrakt 2
Kontrakt 2: "inżynier kontraktu"   W dniu 13...2014r ogłoszono przeterg na inżyniera Kontraktu, składanie oraz otwarcie ofert wyznaczono na dzień 25...      _minizdjecie_84_...
Przetargi
: inŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE Numer ogłoszenia: 175463 - 2014; data zamieszczenia: 13...
Informacje o projekcie
Termin zakończenia  inwestycji upłynął z dniem - 28... Termin uzyskania efektu ekologicznego przypada na dzień - 31...  Projekt ten był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem było poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice... Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwiło korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 791 nowym osobom uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten został  osiągnięty dzięki: wykonaniu około 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 8 przepompowni w miejscowości Rozwadza, Krępna, Zdzieszowice wykonaniu 335 nowych podłączeń (obecnie zostało podłączonych 211 posesji) zakupowi samochodu wielozadaniowego do bieżącej eksploatacji sieci oraz usuwania awarii Projekt składał się  z VIII kontraktów, którego głównym  celem  było wybudowanie nowej sieci kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aglomeracji Zdzieszowice... Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wybudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej  Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej  Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wybudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł  W trakcie realizacji projektu przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  zł oraz wyposażono 6 przepompowni wybudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie: Pełnomocnik ds... Promocji i Monitoringu Pracownik Działu Organizacyjnego  ...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska