Wyniki wyszukiwania
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ul...
Informacje o projekcie
Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wybudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej  Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej  Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wybudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wybudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł  W trakcie realizacji projektu Przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  zł oraz wyposażono 6 przepompowni wybudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie: Pełnomocnik ds...
Kontrakt 8
Kontrakt 8: Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul... "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska