Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
  Januszkowice SĄ NA TAK!   EFEKT EKOLOGICZNY - OSIĄGNIĘTY!   W 2016 r... priorytetowym zadaniem Spółki było osiągnięcie efektu ekologicznego Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, należy przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" i od dnia 11... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice... "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej" realizowaną w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"...              ___________________________________________________________________________           W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice...   ____________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”...                                               W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy...     BUDOWA ROZPOCZĘTA Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15...        Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17... przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp... Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom...
Promocja
2014r Pora na Januszkowice Artykuł z 11... "Januszkowice do kanalizacji... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót... odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...              ________________________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”...
Informacje o projekcie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice... Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwi korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 120 nowym osobom, spowoduje wyeliminowanie problemu przenikania ścieków do wód powierzchniowych, poprawi czystość wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: wykonaniu około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 2 przepompowni sieciowych wykonaniu 220 nowych podłączeń Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice to 10 km sieci kanalizacyjnej w tym roboty ziemne, budowlano - montażowe...
Kontrakt 1
Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Januszkowice       W dniu 28... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót... odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice... zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"...              ________________________________________________________________________________     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lipcu planowane do budowy są następujące odcinki: - na terenach zielonych za adresem...     __________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu czerwcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... _____________________________________________________________________________                           Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu maju planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... ____________________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... ________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu marcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul...       Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lutym planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul...   W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy...                                  BUDOWA ROZPOCZĘTA Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...         Podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"                        &l...
Przetargi
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...: INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI Januszkowice Numer ogłoszenia: 175463 - 2014; data zamieszczenia: 13...
JRP
2013r na mocy uchwały Nr 9/XII/2013 została powołana Jednostka Realizująca Projekt pn: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”... „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” znajduje się w siedzibie Spółki Wodociągów i Kanalizacji w Zdzieszowicach przy ulicy Wschodniej 2...   Biuro Jednostki Realizującej Projekt (JRP) ma na celu realizację działań związanych ze sporządzeniem, wdrożeniem i monitoringiem projektu pn: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska