Wyniki wyszukiwania
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej                              Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Przetargi
2010 5 820 819,50   7 116 572,25 Kontrakt wykonany 3 Kontrakt 33) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna 14...
Kontrakt 3
podpisano umowę na Kontrakt nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna” z Wykonawcą firmą PUH „M+” Sp...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska