Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
priorytetowym zadaniem Spółki było osiągnięcie efektu ekologicznego Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, należy przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej...                   W świetle obowiązującego prawa mieszkańcy mają obowiązek przyłączyć się do kanalizacji, jeżeli została ona wyBudowana w miejscowości...   Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki: Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania", Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót, WyBudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem, Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem, Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza, Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" i od dnia 11... WyBudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej" realizowaną w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... W efekcie wyBudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków...              ___________________________________________________________________________           W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice...   ____________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do Budowanej kanalizacji sanitarnej... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”...  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do Budowanej kanalizacji sanitarnej... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”...                                               W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy... Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wyBudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku...     Budowa ROZPOCZĘTA Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15...        Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17... przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp... Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...” Przedmiotem niniejszego projektu jest Budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom...
Promocja
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót...              ________________________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach... Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do Budowanej kanalizacji sanitarnej... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”...  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do Budowanej kanalizacji sanitarnej... Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”...
Informacje o projekcie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice... WyBudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwi korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 120 nowym osobom, spowoduje wyeliminowanie problemu przenikania ścieków do wód powierzchniowych, poprawi czystość wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: wykonaniu około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wyBudowaniu 2 przepompowni sieciowych wykonaniu 220 nowych podłączeń Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice to 10 km sieci kanalizacyjnej w tym roboty ziemne, budowlano - montażowe...
Kontrakt 1
Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Januszkowice       W dniu 28... "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót... zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"... W efekcie wyBudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków...              ________________________________________________________________________________     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lipcu planowane do budowy są następujące odcinki: - na terenach zielonych za adresem...     __________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu czerwcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... _____________________________________________________________________________                           Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu maju planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... ____________________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul... ________________________________________________________________________________                     Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice" W miesiącu marcu planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul...       Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"   W miesiącu lutym planowane do budowy są następujące odcinki: - kontynuowane będą prace na ul...   W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy...                                  Budowa ROZPOCZĘTA Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – Budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...         Podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"                        &l...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
PrzeBudowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ul... Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej                              Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Przetargi
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice...: INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - Budowa KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE Numer ogłoszenia: 175463 - 2014; data zamieszczenia: 13...
Informacje o projekcie
WyBudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwiło korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 791 nowym osobom uporządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Zdzieszowice poprawę czystości wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten został  osiągnięty dzięki: wykonaniu około 16,3 km sieci kanalizacji sanitarnej wyBudowaniu 8 przepompowni w miejscowości Rozwadza, Krępna, Zdzieszowice wykonaniu 335 nowych podłączeń (obecnie zostało podłączonych 211 posesji) zakupowi samochodu wielozadaniowego do bieżącej eksploatacji sieci oraz usuwania awarii Projekt składał się  z VIII kontraktów, którego głównym  celem  było wyBudowanie nowej sieci kanalizacyjnej oraz poprawa jakości życia mieszkańców w aglomeracji Zdzieszowice...   Dzięki uzyskanej dotacji wyBudowano: Kontrakt  Nr I obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w części miasta Zdzieszowice – ul... Parkowa wartość netto zakończonej realizacji wyniosła: 914 253,27 zł, natomiast wartość netto realizacji kontraktu IV, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu I wyniosła: 150 000,00 zł w ramach kontraktu wyBudowano 1,48 km sieci oraz 2 przepompownie P2, P3 przy ulicy Parkowej  Kontrakt Nr II obejmował budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 6 292 173,64 zł w ramach kontraktu wyBudowano 7,65 km sieci oraz 3 przepompownie P1, P3 przy ulicy Opolskiej i P2 przy ulicy Zdzieszowickiej  Kontrakt Nr III obejmował  budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna, wartość netto zakończonej inwestycji wyniosła: 5 264 414,74 zł w ramach kontraktu wyBudowano 7,05 km sieci oraz 3 przepompownie PK1 przy ulicy Jasiońskiej i PK2 przy ulicy Odrzańska i PK3 przy ulicy Cegielnianej  natomiast wartość netto realizacji kontraktu V, który zawierał nadzór nad realizacją Kontraktu II i III wyniosła: 423 000,00 zł Kontrakt Nr VI dotyczy zakupu samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji  sanitarnej wyBudowanej w ramach projektu wartość netto zakupu wyniosła 629 000,00 zł  W trakcie realizacji projektu przeBudowano sieć kanalizacji sanitarnej przy ulicy Korfantego w Zdzieszowicach koszt poniesiony netto wyniósł  91 204,30  zł oraz wyposażono 6 przepompowni wyBudowanych w ramach tego projektu w oświetlenie i system monitoringu o wartości  netto 74 050,00 zł Nad realizacją projektu prowadzany był stały nadzór w składzie: Pełnomocnik ds...
Przetargi
Numer kontraktu Nazwa kontraktu Data ogłoszenia przetargu Termin wyboru oferty Umowa z wykonawcą Uwagi Termin podpisania Wartość netto/brutto [w PLN] 1 Kontrakt 11) Budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Zdzieszowice (ul... 2008 914 652,18   1 115 875,66 Kontrakt wykonany 2 Kontrakt 23) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza 09... 2010 5 820 819,50   7 116 572,25 Kontrakt wykonany 3 Kontrakt 33) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna 14...
Kontrakt 3
Kontrakt 3: Budowa kanalizacji w miejscowości Krępna    "Wyposażenie przepompowni ścieków wyBudowanych w ramach Kontraktów 2 i 3"   W dniu 27... Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi Krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wyBudowaną kanalizację od 22... planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza"... podpisano umowę na Kontrakt nr 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna” z Wykonawcą firmą PUH „M+” Sp...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska