Wyniki wyszukiwania
JRP
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" powołana zostałą Uchwałą nr 2/II/2008 Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska