Wyniki wyszukiwania
Informacje dla mieszkańców
  JANUSZKOWICE SĄ NA TAK!   EFEKT EKOLOGICZNY - OSIĄGNIĘTY!   W 2016 r...12...2016 r... Wszelkich informacji udziela Kierownik pod nr tel 690 963 927...12...2015 r...   Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK, tel 690 963 927...     ________________________________________________________________________       W dniu 28...2015 r...           _____________________________________________________________________________   W dniu 21...2015 r...2015 r...2015 r... W efekcie wybudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków... Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013...2015 r...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji _zalacznik_152_   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"...   _minizdjecie_129_           ___________________________________________________________________________           W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice... W dniu 26...2015r...2015r...2015r...   _minizdjecie_123_ ____________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach...2015 r... II _zalacznik_121_ w kategorii klas IV-VI: miejsce I – Teresa Pogoda kl... IV _zalacznik_120_ miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl... IV _minizdjecie_122_   W dniu 12...2015 r... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim oraz w Nowinach Krapkowickich _minizdjecie_112_ _________________________________________________________________________                                   W dniu 20...2015 r... Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22...2015 r... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”...2015 r...                                         W dniu 23...2015 r... Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22...2015 r... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24...2015 r... Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub - z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul...                                   Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012... Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku... Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych...12...2015 r... w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej...2014r...2014r...12...2014r...2015r...2014r... z Poznania z którą w dniu 22...2014r...2014r...” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom... Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68zł...
Promocja
2015 r...2015 r...2015 r...2015 r... Tygodnik Krapkowicki WiK ma ręce pełne roboty Artykuł z 12...2015 r... "Rurki przyjaciółki", czyli uczniowie zachęcają do kanalizacji Artykuł z 12...2015 r...2015 r... Uwaga konkurs! Artykuł z 24...2015r... Po naszej publikacji Artykuł z 12...2014r Pora na Januszkowice Artykuł z 11...2014r...2014r...2014r...2014r...2014r...         W dniu 28...2015 r...           _____________________________________________________________________________   W dniu 21...2015 r...2015 r...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji _zalacznik_152_   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"...              ________________________________________________________________________________   WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO! Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach...2015 r... II _zalacznik_121_ w kategorii klas IV-VI: miejsce I – Teresa Pogoda kl... IV _zalacznik_120_ miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl... IV _minizdjecie_122_   W dniu 12...2015 r... ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu w Tygodniku Krapkowickim oraz w Nowinach Krapkowickich _minizdjecie_112_ _________________________________________________________________________   W dniu 20...2015 r... Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22...2015 r... Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”...2015 r...         W dniu 23...2015 r... Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22...2015 r... Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24...2015 r...
Informacje o projekcie
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, a jego głównym celem jest poprawa jakości życia mieszkańców aglomeracji Zdzieszowice w miejscowości Januszkowice... Wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej: umożliwi korzystanie z kanalizacji sanitarnej 1 120 nowym osobom, spowoduje wyeliminowanie problemu przenikania ścieków do wód powierzchniowych, poprawi czystość wód powierzchniowych zlewni rzeki Odra Cel ten zostanie osiągnięty dzięki: wykonaniu około 10 km sieci kanalizacji sanitarnej wybudowaniu 2 przepompowni sieciowych wykonaniu 220 nowych podłączeń Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice to 10 km sieci kanalizacyjnej w tym roboty ziemne, budowlano - montażowe... Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie : 5 299 884,68zł...
Kontrakt 1
Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Januszkowice       W dniu 28...2015 r...           _____________________________________________________________________________   W dniu 21...2015 r...2015 r... W efekcie wybudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków... Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013...2015 r...   Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji _zalacznik_152_   Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu"... Wolności:    - od wysokości nr 75 do 75,    - od wysokości nr 66-72,    - na wysokości apartamentowca,    - od skrzyżowania z ul... Młyńską do wysokości numeru 32, ·         odcinek od działek budowlanych przy numerze 94 do wysokości numeru 71, ·         odcinek od wysokości numeru 66 do skrzyżowania z ul... Młyńską do wysokości numeru 32, odcinek pomiędzy numerami 42 i 44, - rozpoczną się prace na terenie przyszłej pompowni PJ-1 – ul... Wolności 12 – 16, - rozpoczną się prace na terenach zielonych przy Remizie Strażackiej przy ul... Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub - z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul...12...2015 r... w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice
          _minizdjecie_142_                                                                 Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej... Stan SUW Raszowa po modernizacji                  _minizdjecie_162_                                              Prace podczas modernizacji                      _minizdjecie_129_       _minizdjecie_128_       _minizdjecie_127_       _minizdjecie_126_   Stan SUW Raszowa przed modernizacją                              _minizdjecie_132_                                Podpisanie umowy z wykonawca robót budowlanych firmą Wodgaz z Opola...    _minizdjecie_102_     Podpisanie umowy o dofinansowanie z WFOŚiGW w Opolu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice"                        &l...
Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice
Korfantego w Zdzieszowicach   _galeria_21_11_1_1_3_4_0_0_   Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej                          _minizdjecie_62_     Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza _galeria_21_8_1_1_4_4_0_0_   Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna _galeria_21_7_1_1_4_4_0_0_   Podpisanie umowy z wykonawcą robót - Rozwadza _galeria_21_5_1_1_3_5_0_0_     Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu _galeria_21_4_1_1_2_3_0_0_     Aglomeracja Zdzieszowice widziana z lotu ptaka _galeria_21_3_1_1_2_4_0_0_       ...
Promocja
Celem spotkań było między innymi informowanie mieszkańców o uzyskanych środkach na dofinansowanie inwestycji: ,,Poprawa gosporadki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013r...2015r...2015r... Artykuł z dnia 02...12...2014r...2014r...2014r...2014r...2013r... z dnia 20...12...2012r...02...2010r... Artykuł z dnia 02...02...2010r...   Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Krępna  _zalacznik_24_     Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Rozwadza  _zalacznik_21_     Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu _zalacznik_20_   Konferencja pn...1 na terenie województwa Opolskiego" W dniach 25-26 października 2012r...2011 r...2012 r...
Kontrakt 2
Kontrakt 2: "Inżynier kontraktu"   W dniu 13...2014r ogłoszono przeterg na Inżyniera Kontraktu, składanie oraz otwarcie ofert wyznaczono na dzień 25...2014r... Podpisanie umowy odbyło się 22...2014r w siedzibie Spółki...
Przetargi
Numer ogłoszenia: 221785-2014; data zamieszczenia: 17...2014   Na stronie www...: INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE Numer ogłoszenia: 175463 - 2014; data zamieszczenia: 13...2014   ...
JRP
"Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" powołana zostałą Uchwałą nr 2/II/2008 Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp... z siedzibą w Zdzieszowicach dnia 1 lipca 2008 r... Wschodnia 2 47-330 Zdzieszowice  ...
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska