Kontakt
Jednostka Realizująca Projekt
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
 
 
E-mail: jrp@wik.zdzieszowice.pl

tel.+48 77 544 97 53
 
faks +48 77 544 96 54

 

Pełnomocnik ds. Projektu (MAO)
Izabela Bielka
Prezes Zarządu
tel. 534-711-074
 
Dodano: 10-03-2010 21:58 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 10:03
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska