JRP
Jednostka Realizaująca Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" powołana zostałą Uchwałą nr 2/II/2008 Zarządu Spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach dnia 1 lipca 2008 r.
 
JRP funkcjonuje zgodnie z nastepującym schematem organizacyjnym:
 
 
 
Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
Izabela Bielka - Prezes Zarządu
wik@zdzieszowice.pl
 
 
Siedziba JRP
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
ul. Wschodnia 2
47-330 Zdzieszowice
 
Dodano: 10-03-2010 21:58 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 10:13
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska