Kontrakt 2
Kontrakt 2: "Inżynier kontraktu"
 
W dniu 13.08.2014r ogłoszono przeterg na Inżyniera Kontraktu, składanie oraz otwarcie ofert wyznaczono na dzień 25.08.2014r. Wyłoniono najkorzystniejszą ofertę, którą okazała się oferta Firmy Grontmij z Poznania. Podpisanie umowy odbyło się 22.09.2014r w siedzibie Spółki.
 
 
 
Dodano: 13-08-2014 08:36 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 21-11-2014 13:42
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska