Kontrakt 1
Kontrakt 1: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Januszkowice
 
 
 
W dniu 28.10.2015 r. odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót. Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.
 
     
 
_____________________________________________________________________________
 
W dniu 21.10.2015 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gadżety promujące Projekt.
 
     
 
 _________________________________________________________________________________
 
 
W dniu 30.09.2015 r. zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". W efekcie wybudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków. Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do udziału w odbiorach zaproszeni zostali również mieszkańcy.
Po zakończeniu odbiorów i skompletowaniu wszystkich dokumentów Spółka złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie sieci.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Straży Pożarnej odbyło się spotkanie dotyczące kończącej się budowy kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji przyłącz się!.pdf
 
Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu". Zaznaczamy, że ceny skalkulowane przez Spółkę uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.
Wniosek o wydanie waruków techniczych można pobrać  w zakładce "Pliki do pobrania".
 
        
 
________________________________________________________________________________
 
 
Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"
 
W miesiącu lipcu planowane do budowy są następujące odcinki:
- na terenach zielonych za adresem. Ul. Wolności 75,
- na ul. Wolności:
   - od wysokości nr 75 do 75,
   - od wysokości nr 66-72,
   - na wysokości apartamentowca,
   - od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Wypoczynkową,
   - na wysokości skrzyżowania z ul. Lesiańską,
- na ul. Raszowskiej,
- wykonywane będą prace odtworzeniowe na ul. Lesiańskiej, ul. Wypoczynkowej, ul. Osadniczej, ul. Bożka, ul. Młyńskiej, ul. Zamkowej.
 
Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
 
 
__________________________________________________________________________________

                   
Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"
 
W miesiącu czerwcu planowane do budowy są następujące odcinki:
- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,
- kontynuowane będą prace na ul. Kościelnej,
- kontynuowane będą prace na ul. Lompy,
- kontynuowane będą prace na ul. Wolności,
- kontynuowane będą prace w okolicy przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa,
- kontynuowane będą prace na ul. Lesiańskiej,
- kontynuowane będą prace na ul. Wypoczynkowej,
- kontynuowane będą prace na ul. Bożka,
- kontynuowane będą prace na ul. Młyńskiej,
- kontynuowane będą prace na terenach zielonych pomiędzy ul. Zamkową a Wolności.
 
Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
_____________________________________________________________________________
 
 
 
                   

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu maju planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Raszowskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Kościelnej,

- kontynuowane będą prace na ul. Lompy,

- kontynuowane będą prace na ul. Wolności:

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do wysokości numeru 32,

·         odcinek od działek budowlanych przy numerze 94 do wysokości numeru 71,

·         odcinek od wysokości numeru 66 do skrzyżowania z ul. Działkowca,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Lesiańską do wysokości numeru 7,

·         odcinek od wysokości numeru 4 do wysokości numeru 9,

·         odcinek od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Wypoczynkową,

- kontynuowane będą prace w okolicy przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa,

- rozpoczną się prace na odcinku na działkach budowlanych przy ul. Wolności 94,

- rozpoczną się prace na odcinku pomiędzy działkami budowlanymi przy ul. Wolności 94 a Działkowca 1.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
____________________________________________________________________________________________
                   

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Piaskowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Zamkowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Raszowskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Młyńskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Kościelnej,

- rozpoczną się prace na ul. Nowej,

- rozpoczną się prace na ul. Pięknej,

- rozpoczną się prace na ul. Olszowej,

- rozpoczną się prace na ul. Lompy

- rozpoczną się prace na ul. Wolności:

  • odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną,
  • odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do wysokości numeru 32,
  • odcinek pomiędzy numerami 42 i 44,

- rozpoczną się prace na terenie przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa.

 

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.

________________________________________________________________________________
                   

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu marcu planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Arki Bożka,

- rozpoczną się prace na ul. Raszowskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Kościelnej,

- rozpoczną się prace na ul. Młyńskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Pięknej,

- rozpoczną się prace na ul. Wolności – odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną oraz odcinek od skrzyżowania z ul. Lesiańską do wysokości numeru 9.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.
 
 
 
Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"
 

W miesiącu lutym planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Lesiańskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Wypoczynkowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- rozpoczną się prace na ul. Arki Bożka,

- rozpoczną się prace na terenach zielonych na wysokości adresów ul. Wolności 12 – 16,

- rozpoczną się prace na terenach zielonych przy Remizie Strażackiej przy ul. Wypoczynkowej, odcinek do podłączenia ul. Spokojnej.

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.

 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy.

Wszystkie sprawy związane z budową można konsultować:

- w siedzibie naszej Spółki przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub

- z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul. Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00

Dodano: 13-08-2014 08:36 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 20-11-2015 13:05
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska