Promocja
Artykuły prasowe
 
 
 
 
 
 
W dniu 28.10.2015 r. odbyła się Konferencja podsumowująca Projekt pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice", podczas której podpisano Świadectwo Przejęcia Robót. Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.
 
     
 
_____________________________________________________________________________
 
W dniu 21.10.2015 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gadżety promujące Projekt.
 
 
 _________________________________________________________________________________
 
 

 
 
W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Straży Pożarnej odbyło się spotkanie dotyczące kończącej się budowy kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji przyłącz się!.pdf
 
Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu". Zaznaczamy, że ceny skalkulowane przez Spółkę uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.
Wniosek o wydanie waruków techniczych można pobrać  w zakładce "Pliki do pobrania".
 
        
 
________________________________________________________________________________
 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. W dniu 08.05.2015 r. Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu. Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem. Dodatkowo w obu kategoriach wiekowych zostało wyróżnionych 6 prac. W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali:

miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl. I Bartosz Skipirzepa kl.I miejsce I.pdf

miejsce II – Mateusz Feliks kl. III Mateusz Feliks kl.III miejsce II.pdf

miejsce III – Tobiasz Pazurek kl. II Tobiasz Pazurek kl. II miejsce III.pdf

w kategorii klas IV-VI:

miejsce I – Teresa Pogoda kl. IV Teresa Pogoda kl.IV miejsce I.pdf

miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl. V i Marek Mitkiewicz kl. VI Martyna Diak kl.V miejsce II.pdf Marek Mitkiewicz kl.VI miejsce II.pdf

miejsce III – Julia Sucha kl. IV Julia Sucha kl.IV miejsce III.pdf

 
W dniu 12.05.2015 r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu
w Tygodniku Krapkowickim
oraz w Nowinach Krapkowickich
_________________________________________________________________________
 

W dniu 20.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała w Szkole Podstawowej w Januszkowicach pogadankę z uczniami na temat zasobów wody do picia w Polsce oraz o konieczności jej oszczędzania i wpływu ścieków na jej jakość. Dzieci wzięły aktywny udział w spotkaniu m.in. wymieniając jakie znają metody oszczędzania wody.

Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”.  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnione 3 prace. Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt. Prace należy składać do dnia 17 kwietnia b.r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Regulamin Konkursu.pdf oraz w siedzibie Spółki.

W dniu 31.03.2015 r. na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat.

     

 

W dniu 23.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krępnej na Stację Uzdatniania Wody. Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości. Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24.03.2015 r.

     

Dodano: 13-08-2014 08:10 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 18-12-2015 09:36
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska