Kontrakt 6
Kontrakt 6: Zakup samochodu wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji
 
W ramach prowadzonego projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" przez Beneficjenta tj. Spółkę Wodociągi i Kanalizacja z siedzibą w Zdzieszowicach został zakupiony specjalistyczny pojazd do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Kontraktu nr 6. Wartość samochodu wynosi 629.000.000,00 zł netto tj. 773.600.000,00 zł brutto. W ramach skanalizowania miejscowości Krępna oraz Rozwadza, samochód będzie służył między innymi do wywozu nieczystości płynnych oraz udrażnianiu sieci kanalizacyjnej.
 
 
Dodano: 13-08-2014 08:00 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 08:59
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska