Kontrakt 2
Kontrakt 2: Budowa kanalizacji w miejscowości Rozwadza
 

 "Wyposażenie przepompowni ścieków wybudowanych w ramach Kontraktów 2 i 3"
 
W dniu 27.05.2013 r. podpisano umowę nr PN3/JRP/2013 na zadanie pn. "Wykonanie systemu oświetlenia 6 przepompowni ścieków". Na terenie przepompowni znajdujących się w miejscowości Rozwadza oraz Krępna został zainstalowany system oświetlenia, który ma poprawić bezpieczeństwo w razie awarii oraz uchronić znajdujące się tam elementy przed ewentualną kradzieżą.
 
W dniu 29.05.2013 r. podpisano umowę nr 4/JRP/2013 na zadanie pn. "Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu 6 przepompowni ścieków". Na terenie przepompowni w miejscowościach Krępna i Rozwadza został zainstalowany monitoring w postaci kamer dzięki którym wzrośnie bezpieczeństwo przed ewentualną kradzieżą wartościowych elementów, które się tam znajdują.
 
 

Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach Krępna oraz Rozwadza

W dniu 31.10.2012r. na terenie gminie Zdzieszowice, zakończyły się roboty budowlane związanie z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krępna i Rozwadza. Projekt  „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach obejmował swoim zakresem m.in. budowę 16km sieci kanalizacyjnej. Głównym celem prowadzonej inwestycji jest poprawa stanu środowiska wodno-gruntowego poprzez odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni ścieków w Zdzieszowicach, dzięki czemu zmniejszy się liczba szamb bezodpadowych. Po odbiorach końcowych, które odbyły się w listopadzie, mieszkańcy wsi Krępna oraz Rozwadza będą mogli użytkować nowo wybudowaną kanalizację od 22.12.2012r. Całkowita wartość Projektu, która swoim zakresem obejmowała budowę kanalizacji na ul. Parkowej, Osadników, Wschodniej i Ogrodowej w Zdzieszowicach, w miejscowościach Krępna i Rozwadza oraz zakup specjalistycznego samochodu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej wynosi 14 461 709,58zł z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 7 963 455,85zł.

Obecnie Spółka uzyskała pozytywną opinię z Ministerstwa Środowiska, na rozszerzenie zakresu rzeczowo-finansowego Projektu, gdzie otrzyma ok. 780 000,00zł które zostaną przeznaczone m.in. na modernizację sieci kanalizacyjnej przy ul. Korfantego w Zdzieszowicach.Zakończenie robót budowlanych w miejscowościach Krępna oraz Rozwadza:
 
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują, iż z dniem 31.10.2012r. planowane jest zakończenie robót budowlanych dla inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza". Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej będzie możliwe po odbiorach końcowych, które są zaplanowane w dniach 6-12 listopada 2012r. Prace na terenie Państwa posesji związane z przyłączeniem się do kanalizacji mogą być realizowane następująco:
 
1. Wykonanie przyłącza we własnym zakresie,
2. Wykonanie przyłącza przez spółkę Wodociągi i Kanalizacja,
3. Wykonanie przyłącza przez firmę zewnętrzną.
 
Niezbędnym dokumentem który, pozwoli na podłączenie się do sieci kanalizacyjnej są warunki techniczne, w których określony jest m.in. kąt spadku, głębokość instalacji oraz miejsce usadowienia przyłącza. Wniosek o wydanie warunków technicznych znajdą Państwo w zakładce "pliki do pobrania".
W przypadku wybrania opcji 1 i 3 po zakończeniu prac związanych z przyłączem nastepuje odbiór na otwartym wykopie przez kierownika ds. technicznych spółki Wodociągi i Kanalizacja, którego należy wcześniej powiadomić również o rozpoczęciu prac.
 
W przypadku wybrania opcji nr 2 są dwie możliwości wykonania przyłącza:
 
Z pracami ziemnymi - cały przyłącz wraz z wykopem wykonują pracownicy WiK,
bez prac ziemnych - prace związane z wykopem leżą w Państwa zakresie, natomiast przyłącz wykonują pracownicy WiK.
 
Opłata przyłączeniowa w wysokości 250zł netto jest uiszczana w przypadku opcji nr 1 i 3, gdy przyłącz wykonuje spółka Wodociągi i Kanalizacja są Państwo z tej opłaty zwolnieni.
 

Stan realizacji Robót na 04.04.2012 r. w miejscowości Rozwadza:
  • stan zaawansowania robót: 85,31 %,
  • wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach: Pstrowskiego, Korfantego, Żyrowska, Krótka, Piaskowa, Jasiońska, Waryńskiego, Żymierskiego, Szkolna, Zdzieszowicka, Polna; Opolska - m. Zdzieszowice (ogółem 7,24 km);
  • odtworzono nawierzchnie asfaltowe we wszystkich ulicach miejscowości Rozwadza;
  • postawiono 2 przepompownie ścieków P3 - ul. Opolska, P2 - ul. Zdzieszowicka;
  • wykonano 155 przykanalików;
  • wystąpiły problemy z pracami budowlanymi dlatego Beneficjent musiał podpisać Aneks nr 2 z dnia 26.09.2011 r. wydłużający czas na realizację zadania inwestycyjnego do dnia 28.07.2012 r.; 
Dodano: 13-08-2014 07:59 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 09:13
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska