Przetargi
 
 
Na stronie www.bip.wik-zdzieszowice.pl zostało opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi dot. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.
Numer ogłoszenia: 221785-2014;
data zamieszczenia: 17.10.2014
 
Na stronie www.bip.wik-zdzieszowice.pl zostało opublikowane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi dot.:
INŻYNIER KONTRAKTU DLA ZADANIA POPRAWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI ZDZIESZOWICE - BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANUSZKOWICE
Numer ogłoszenia: 175463 - 2014;
data zamieszczenia: 13.08.2014
 

Dodano: 13-08-2014 07:33 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 20-11-2014 10:40
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska