Informacje dla mieszkańców
 
                        
 
 

W dniu 20.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała w Szkole Podstawowej w Januszkowicach pogadankę z uczniami na temat zasobów wody do picia w Polsce oraz o konieczności jej oszczędzania i wpływu ścieków na jej jakość. Dzieci wzięły aktywny udział w spotkaniu m.in. wymieniając jakie znają metody oszczędzania wody.

Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”.  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnione 3 prace. Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt. Prace należy składać do dnia 17 kwietnia b.r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w  Regulamin Konkursu.pdf oraz w siedzibie Spółki.

W dniu 31.03.2015 r. na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat.

      

 

 
 
                        
 

W dniu 23.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krępnej na Stację Uzdatniania Wody. Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości. Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24.03.2015 r.

        

 
 
                        
 

Harmonogram robót w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice"

W miesiącu kwietniu planowane do budowy są następujące odcinki:

- kontynuowane będą prace na ul. Działkowca,

- kontynuowane będą prace na ul. Piaskowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Zamkowej,

- kontynuowane będą prace na ul. Raszowskiej,

- kontynuowane będą prace na ul. Młyńskiej,

- rozpoczną się prace na ul. Kościelnej,

- rozpoczną się prace na ul. Nowej,

- rozpoczną się prace na ul. Pięknej,

- rozpoczną się prace na ul. Olszowej,

- rozpoczną się prace na ul. Lompy

- rozpoczną się prace na ul. Wolności:

  • odcinek od skrzyżowania z ul. Raszowską do skrzyżowania z ul. Kościelną,
  • odcinek od skrzyżowania z ul. Młyńską do wysokości numeru 32,
  • odcinek pomiędzy numerami 42 i 44,

- rozpoczną się prace na terenie przyszłej pompowni PJ-1 – ul. Zamkowa

 

Przed wejściem na tereny prywatne Przedstawiciel Wykonawcy pan Sławomir Pasławski będzie z odpowiednim wyprzedzeniem informował właścicieli posesji o planowanych pracach. Jednocześnie informujemy, że harmonogram prac może ulec zmianie w zależności od tempa prac i warunków atmosferycznych.

_______________________________________________________________________________

 
 
                        
 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy.

Wszystkie sprawy związane z budową można konsultować:

- w siedzibie naszej Spółki przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub

- z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul. Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00.

                           

 

 

 
Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku. Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych. Miło nam poinformować, iż zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Krępnej oraz Rozwadzy za współpracę przy osiągnięciu wspólnego celu,  wyrozumiałość oraz za przyłączenie się do sieci i korzystanie z naszych usług.
 
 

BUDOWA ROZPOCZĘTA

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15.12.2015 r. w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej. Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
 
 

 Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpiło 07.11.2014r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola z którą w dniu 01.12.2014r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę. Prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.09.2015r.

                      
 
 
 
 
 

Po ogłoszeniu w dniu 13.08.2014r. przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania z którą w dniu 22.09.2014r.  w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę, rozpoczynając tym samym współpracę przy działaniach związanych z realizowaną inwestycją.

 

W dniu 01.08.2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Opolu Prezes Zarządu Spółki WiK Sp. z o.o. Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom. Projekt ma także na celu poprawę warunków sanitarnych oraz podwyższenie standardu życia mieszkańców. Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68zł.

 

Dodano: 24-03-2010 11:10 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 31-03-2015 14:54
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska