Informacje dla mieszkańców
 
JANUSZKOWICE SĄ NA TAK!
 
EFEKT EKOLOGICZNY - OSIĄGNIĘTY!
 
W 2016 r. priorytetowym zadaniem Spółki było osiągnięcie efektu ekologicznego Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". Cel ten, dzięki mieszkańcom, którzy podłączyli swoje posesje do kanalizacji, został osiągnięty. Spółka pragnie podziękować mieszkańcom za cierpliwość i chęć współpracy podczas całej budowy oraz wykonywania przyłączy.
 
Mieszkańcy, którzy nie złożyli jeszcze wniosków o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci zapraszamy do siedziby Spółki.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
UWAGA Mieszkańcy Januszkowic!
 
                Spółka „Wodociągi i Kanalizacja” z siedzibą w Zdzieszowicach przypomina, iż w związku z zakończeniem inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, należy przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej. Ostateczny termin zakończenia prac przyłączeniowych to 30.12.2016 r.
 
                W świetle obowiązującego prawa mieszkańcy mają obowiązek przyłączyć się do kanalizacji, jeżeli została ona wybudowana w miejscowości. Straż Miejska rozpoczęła już kontrole mające na celu sprawdzenie dokąd odprowadzane są ścieki.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania",
 2. Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót,
 3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem,
 4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem,
 5. Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza,
 6. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
Przypominamy, że prace można rozpocząć jedynie po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK. Wszelkich informacji udziela Kierownik pod nr tel 690 963 927.
__________________________________________________________________________________ 
 
Szanowni Mieszkańcy Januszkowic!
 
Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" z siedzibą w Zdzieszowicach informuje, że zakończyła realizację inwestycji pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" i od dnia 11.12.2015 r. można przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej.
 
Przypominamy, że prace można rozpocząć po odebraniu warunków technicznych i zgłoszeniu rozpoczęcia prac Kierownikowi Działu Technicznego Spółki WiK,
tel 690 963 927.
 
Aby przyłączyć się do nowej sieci kanalizacji sanitarnej należy podjąć następujące kroki:
 1. Złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych do WiK Zdzieszowice - możliwość pobrania wniosku w zakładce "Pliki do pobrania".
 2. Zgłosić Spółce rozpoczęcie robót.
 3. Wybudować przyłącz zgodnie z wytycznymi oraz istniejącym projektem.
 4. Zgłosić do odbioru przyłącze przed zasypaniem.
 5. Zlecić wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych przyłącza.
 6. Zawrzeć ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja umowę na odprowadzanie ścieków.
 
 
________________________________________________________________________
 
 
 
W dniu 28.10.2015 r. odbyło się uroczyste podpisanie Świadecstwa Przejęcia Robót dot. Projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". Wśród uczestników byli przedstawiciele Spółki WiK, Wykonawcy robót, Inżyniera Kontraktu, miejscowych władz oraz osoby zaangażowane w realizację inwestycji.
 
     
 
_____________________________________________________________________________
 
W dniu 21.10.2015 r. odbyła się wyjazdowa Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wraz z Komisją Spraw Społecznych, na której zostały przedstawione efekty budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice. Podczas spotkania Prezes Spółki Izabela Bielka, oficjalnie podziękowała osobom zaangażowanym w realizację inwestycji - Pani Burmistrz Sybili Zimerman, Panu zastępcy Burmistrza Arturowi Gasz, Pani Sołtys Marii Kampa, Pani Radnej powiatu krapkowickiego Monice Wąsik-Kudla, Panu Witoldowi Lika.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali gadżety promujące Projekt.
 
 
 _________________________________________________________________________________
 
 
W dniu 30.09.2015 r. Spółka "Wodociągi i Kanalizacja" w Zdzieszowicach zakończyła inwestycję pn. "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej" realizowaną w ramach Projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice".
W ramach inwestycji wymieniono m.in. przykrycie odstojnika popłuczyn, zestawy pompowe, złoże filtracyjne. Zapewni to mieszkańcom dostawę wody o najwyższej jakości i odpowiednim ciśnieniu.
 
            
  ____________________________________________________________________________
 
 
W dniu 30.09.2015 r. zakończone zostały roboty budowlane na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice". W efekcie wybudowano prawie 10 km sieci oraz 2 sieciowe przepompownie ścieków. Spółka WiK na ten cel uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.
W drugim tygodniu października rozpoczęły się odbiory końcowe robót, w których udział bierze Prezes Spółki Pani Izabela Bielka wraz z pracownikami oraz przedstawiciele Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu. Do udziału w odbiorach zaproszeni zostali również mieszkańcy.
Po zakończeniu odbiorów i skompletowaniu wszystkich dokumentów Spółka złoży wniosek o pozwolenie na użytkowanie sieci.
 
_____________________________________________________________________________
 
 
 
W dniu 17.09.2015 r. (czwartek) o godz. 18:00 w siedzibie Straży Pożarnej odbyło się spotkanie dotyczące kończącej się budowy kanalizacji sanitarnej. Na spotkaniu poruszone zostały tematy związane z przyłączaniem się do sieci kanalizacyjnej, terminem składania dokumentów oraz zakończeniem budowy.
 
Zachęcamy do zapoznania się z ulotką na temat przyłączania się do kanalizacji przyłącz się!.pdf
 
Osoby, które byłyby zainteresowane zleceniem wykonania przyłącza Spółce proszone są o dopisanie na wniosku o wydanie warunków technicznych "Proszę o przygotowanie kosztorysu". Zaznaczamy, że ceny skalkulowane przez Spółkę uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.
Wniosek o wydanie waruków techniczych można pobrać  w zakładce "Pliki do pobrania".
 
        
 
________________________________________________________________________________
 
 
Mieszkańcy Januszkowic!
 
W miesiącu sierpniu rozpoczęły się prace związane z modernizacją stacji uzdatniania wody w Raszowej.
W związku z tym mogą występować okresowe przerwy w dostawie wody.
Prace związane z koniecznością wyłączania pracy stacji będą prowadzone głównie w godzinach nocnych.
Dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwość.
 
     
 
 
 ___________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
W ramach realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” Spółka Wodociągi i Kanalizacja otrzymała dofinansowanie na zadanie "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raszowej", która zaopatruje w wodę miejscowość Januszkowice. W dniu 26.03.2015r. ogłoszono przetarg na w/w zadanie, a termin składania ofert minął 15.04.2015r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę HYDRO-PARTNER z Leszna, z którą w dniu 14.05.2015r. w siedzibie Spółki  podpisano umowę.
 

____________________________________________________________________
 

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO!

Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w miesiącu marcu ogłosiła konkurs plastyczny pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ” dla uczniów Szkoły Podstawowej w Januszkowicach. Dzieci miały za zadanie przygotować plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. W dniu 08.05.2015 r. Komisja w składzie: Pani Prezes Izabela Bielka, Pani Sołtys Maria Kampa oraz pracownicy Spółki WiK, ogłosiła wyniki konkursu. Każdy z uczniów biorących udział w konkursie został nagrodzony zestawem gadżetów promujących Projekt oraz pamiątkowym dyplomem. Dodatkowo w obu kategoriach wiekowych zostało wyróżnionych 6 prac. W imieniu Burmistrz Zdzieszowic  Pani Joanna Buska-Gnoińska, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach, wręczyła nagrodzonym dzieciom upominki.

Laureatami konkursu w kategorii klas I-III zostali:

miejsce I – Bartosz Skipirzepa kl. I Bartosz Skipirzepa kl.I miejsce I.pdf

miejsce II – Mateusz Feliks kl. III Mateusz Feliks kl.III miejsce II.pdf

miejsce III – Tobiasz Pazurek kl. II Tobiasz Pazurek kl. II miejsce III.pdf

w kategorii klas IV-VI:

miejsce I – Teresa Pogoda kl. IV Teresa Pogoda kl.IV miejsce I.pdf

miejsce II egzekwo – Martyna Diak kl. V i Marek Mitkiewicz kl. VI Martyna Diak kl.V miejsce II.pdf Marek Mitkiewicz kl.VI miejsce II.pdf

miejsce III – Julia Sucha kl. IV Julia Sucha kl.IV miejsce III.pdf

 
W dniu 12.05.2015 r. ukazały się artykuły w lokalnej prasie na temat wyników konkursu
w Tygodniku Krapkowickim
oraz w Nowinach Krapkowickich
_________________________________________________________________________
 
  
                        
 
 

W dniu 20.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała w Szkole Podstawowej w Januszkowicach pogadankę z uczniami na temat zasobów wody do picia w Polsce oraz o konieczności jej oszczędzania i wpływu ścieków na jej jakość. Dzieci wzięły aktywny udział w spotkaniu m.in. wymieniając jakie znają metody oszczędzania wody.

Jednocześnie w ramach realizacji Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach ogłosiła konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „EKO-PRZYJAŹŃ”.  Tematem prac ma być plakat zachęcający do przyłączania się do budowanej kanalizacji sanitarnej. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych – dla klas I – III oraz dla klas IV – VI. W każdej kategorii wiekowej zostaną wyróżnione 3 prace. Każdy z uczestników konkursu otrzyma gadżety promujące Projekt. Prace należy składać do dnia 17 kwietnia b.r.

Wszystkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w  Regulamin Konkursu.pdf oraz w siedzibie Spółki.

W dniu 31.03.2015 r. na łamach Nowin Krapkowickich ukazał się artykuł na ten temat.

      

 

 
 
                        
 

W dniu 23.03.2015 r. Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Zdzieszowicach, z okazji Światowego Dnia Wody przypadającego na dzień 22.03.2015 r., zorganizowała wycieczkę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Krępnej na Stację Uzdatniania Wody. Podczas wycieczki uczniowie mogli dowiedzieć się skąd się bierze woda w kranach oraz na czym polega proces uzdatniania wody na stacji w ich miejscowości. Każdy z uczniów otrzymał komplet gadżetów (ołówek oraz opaskę odblaskową) promujących inwestycję „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”.

Na wycieczce obecni byli również Reporterzy z Nowin Krapkowickich – artykuł na ten temat ukazał się w dniu 24.03.2015 r.

        

 
 
 
 
 
                        
 

W związku z rozpoczęciem robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice" pracę rozpoczęło również Biuro Budowy.

Wszystkie sprawy związane z budową można konsultować:

- w siedzibie naszej Spółki przy ul. Wschodniej 2 w Zdzieszowicach w godzinach od 7:00 do 15:00 lub

- z Przedstawicielem Wykonawcy panem Sławomirem Pasławskim na Terenie Budowy – Biuro Budowy ul. Lesiańska 16 c w godzinach od 8:00 do 16:00.

                           

 

 

 
Projekt: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice” realizowany był w latach 2009-2012. Zgodnie z zapisami umowy podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Spółka musiała osiągnąć efekt ekologiczny czyli przyłączenia do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej instytucji oraz gospodarstw domowych przewidzianych na etapie składania wniosku o dofinansowanie do końca 2014 roku. Zakładana wielkość to 2038 RLM na którą składa się podłączenie 247 RLM z instytucji i przedsiębiorstw oraz 1791  osób z gospodarstw domowych. Miło nam poinformować, iż zakładany efekt ekologiczny został osiągnięty. Zarząd Spółki składa serdeczne podziękowania mieszkańcom Krępnej oraz Rozwadzy za współpracę przy osiągnięciu wspólnego celu,  wyrozumiałość oraz za przyłączenie się do sieci i korzystanie z naszych usług.
 
 

BUDOWA ROZPOCZĘTA

Prace związane z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji w miejscowości Januszkowice” rozpoczęły się dnia 15.12.2015 r. w okolicach przyszłej pompowni PJ-2 przy ulicy Lesiańskiej. Przy wjazdach do miejscowości stanęły dwie tablice informujące o rozpoczęciu Projektu i dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

 
 
 

 Kolejnym krokiem w realizacji projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice” było ogłoszenie w dniu 17.10.2014r. przetargu na Roboty Budowlane, otwarcie ofert  nastąpiło 07.11.2014r. Najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę WODGAZ Arkadiusz Kosentka Aleksandra Michalska Spółka Jawna z Opola z którą w dniu 01.12.2014r. w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę. Prace związane z budową głównego kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w Januszkowicach rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku. Planowany termin zakończenia prac budowlanych to 30.09.2015r.

                      
 
 
 
 
 

Po ogłoszeniu w dniu 13.08.2014r. przetargu na Inżyniera Kontraktu dla zadania: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice”, najkorzystniejszą okazała się być oferta złożona przez  firmę Grontmij Polska Sp. z o.o. z Poznania z którą w dniu 22.09.2014r.  w siedzibie Spółki Wodociągi i Kanalizacja podpisano umowę, rozpoczynając tym samym współpracę przy działaniach związanych z realizowaną inwestycją.

 

W dniu 01.08.2014r. w siedzibie WFOŚiGW w Opolu Prezes Zarządu Spółki WiK Sp. z o.o. Izabela Bielka podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu: ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice.” Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa 9,3 km sieci w miejscowości Januszkowice, a tym samym umożliwienie korzystania z kanalizacji ok 1120 osobom. Projekt ma także na celu poprawę warunków sanitarnych oraz podwyższenie standardu życia mieszkańców. Zakładany koszt inwestycji to kwota: 10 387 534,92zł w tym środki otrzymane z środków Unii Europejskiej w kwocie: 5 299 884,68zł.

 

Dodano: 24-03-2010 11:10 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 08-03-2017 11:59
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska