Przetargi
 
Procedury zamówień publicznych dla projektu pn. "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" obejmują wyłonienie Wykonawców na realizację następujących Kontraktów:
 
 

l.p.

Numer kontraktu

Nazwa kontraktu

Data ogłoszenia przetargu

Termin wyboru oferty

Umowa z wykonawcą

Uwagi

Termin podpisania

Wartość netto/brutto

[w PLN]

1

Kontrakt 11)

Budowa kanalizacji sanitarnej w części miasta Zdzieszowice (ul. Osadników, ul. Wschodnia, ul. Parkowa)

15.05.

2008

27.05.

2008

05.05.

2008

914 652,18

 

1 115 875,66

Kontrakt wykonany

2

Kontrakt 23)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozwadza

09.07.

2010

13.08. 

2010

07.09.

2010

5 820 819,50

 

7 116 572,25

Kontrakt wykonany

3

Kontrakt 33)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępna

14.03.

2011

13.04.

2011

19.04.

2011

4 548 469,86

 

5 594 617,92

Kontrakt wykonany

4

Kontrakt 41)

Inżynier Kontraktu – dla Kontraktu I

24.07.

2008

29.08.

2009

10.09.

2008

150 000,00

 

183 000,00

Kontrakt wykonany

5

Kontrakt 53)

Inżynier Kontraktu – dla Kontraktów II i III

01.03.

2012

11.03.

2010

29.03.

2010

470 000,00

 

573 400,00

Kontrakt wykonany

6

Kontrakt 62)

Zakup samochodu wielo-funkcyjnego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej

18.10.

2012

31.10.

2012

 20.11.2012

629 000,00

 

773 670,00

Kontrakt wykonany

Dodano: 23-03-2010 14:33 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 13-08-2014 09:38
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska