Dokumenty Programowe
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 7 grudnia 2007 r.)
Pobierz plik   (wersja polska)
 
Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (wersja dokumentu 3.3 z 20 stycznia 2010 r.)
Pobierz plik  
 
Szczegółowy wykaz instytucji pośredniczących i wdrażających dla priorytetów POIiŚ
Pobierz plik 
 
Vadamecum Beneficjenta dużego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument ten syntetycznie prezentuje najważniejsze informacje na temat sposobu postępowania z dużym projektem w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Pobierz plik  
 
Zalecenia dla beneficjentów funduszy Unii Europejskiej dotyczące interpretacji przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych - Wersja z 10 kwietnia 2009 r.
Pobierz plik
 
Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie stosowania Warunków Kontraktowych FIDIC oraz niektórych klauzul umownych w projektach finansowanych ze środków Funduszu Spójności  oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Pobierz plik  
Dodano: 23-03-2010 14:29 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 06-04-2010 08:00
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska