Promocja
Realizując Projekt, Zarząd Spółki przeprowadził szereg spotkań z mieszkańcami Krępnej oraz Rozwadzy. Celem spotkań było między innymi informowanie mieszkańców o uzyskanych środkach na dofinansowanie inwestycji: ,,Poprawa gosporadki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice" przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013r.
 
 
W ramach promocji zakupiono materiały reklamowe, na których umieszczono logo zgodnie z zasadmi oznaczania działań informacyjnych i promocyjnych objętych Projektem. Materiały zostały przekazane mieszkańcom.

                                                    
 
 
 
Artykuły prasowe
 
 
Materiały promocyjne
 
 
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Krępna
 
 
Podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych w miejscowości Rozwadza
 Informacja Prasowa nr 2.doc
 
 
Podpisanie umowy o dofinansowanie Projektu
Informacja Prasowa nr 1.doc
 

Konferencja pn. "Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, Działanie 1.1 na terenie województwa Opolskiego"

W dniach 25-26 października 2012r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zorganizował w Turawie wraz ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja Turawa konferencję pn. „Realizacja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I, działanie 1.1 na terenie województwa opolskiego”, w której uczestniczyli także przedstawiciele władz samorządowych –  wojewódzkich i lokalnych, beneficjenci projektów finansowanych ze środków PO IiŚ z terenu województwa opolskiego.
 
Spółkę Wodociągi i Kanalizacja na spotkaniu reprezentowali Prezes Zarządu - Izabela Bielka oraz Pracownik Jednostki Realizującej Projekt - Łukasz Stawierski. Na konferencji została wygłoszona szczegółowa prezentacja dotycząca Inwestycji "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Zdzieszowice"
 
Swoje dokonania związane z realizacją projektów prezentowali także beneficjenci Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, tj.: WIK Turawa Sp. z o.o., PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie, GRODWIK Sp. z o.o., Gmina Walce.
 
 
 

Zorganizowano spotkania promocyjne z uczniami szkół na terenie gminy Zdzieszowice:
  • W dniu 31.11.2011 r. spotkanie odbyło się w Publicznym Gimnazjum w Zdzieszowicach. 
  • W dniu 11.01.2012 r. spotkanie promocyjne odbyło się w Szkole Podstawowej w Rozwadzy.
Dodano: 10-03-2010 21:57 (Artur Kusch)
Zmodyfikowano: 09-01-2015 15:48
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o
ul. Wschodnia 2, 47-330 Zdzieszowice
Biuro jednostki realizującej projekt:
Tel: 77 - 544 59 41
Fax: 77 - 544 96 54
Dla rozwoju infrastruktury
i środowiska